Nam kỳ lục tỉnh

Hình ảnh tuyệt đẹp năm 1973 của đường phố Sài Gòn và các tỉnh miền Tây sông nước

admin

Mời các bạn xem lại bộ ảnh chụp các đây tròn 50 năm của nhiếp ảnh gia không chuyên tên ...

Sự hiếu khách, bộc trực và chân thành làm nên tính cách đặc trưng của người Miền Tây

admin

Người miền Tây chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa sông nước hay còn gọi là tính sông nước. Người ...

Hình ảnh sông nước miền Tây của Nam kỳ lục tỉnh (đất phương Nam) hơn 100 năm trước

admin

Để hình dung về hình ảnh của vùng đất miền Tây cúa Nam kỳ lục tỉnh năm xưa, mời các ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Phước Long cũ

admin

Trước năm 1975, Phước Long là tên của một tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ, tỉnh lỵ đặt ở thị ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp)

chuyenxua

Thời Pháp thuộc, địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày nay bao gồm hầu hết địa bàn tỉnh Sa Đéc, cộng ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Châu Đốc

chuyenxua

Vùng đất Châu Đốc nguyên là đất thuộc Chân Lạp, gọi là Tầm Phong Long (Kompong Long). Năm 1757, vua ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của Vĩnh Long

chuyenxua

Vùng đất Vĩnh Long có một vị thế đặc biệt của vùng đồng bằng Sông Cửu Long, nằm ngay chính ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Gia Định (1835-1975)

chuyenxua

Ngày nay, khi nhắc đến Gia Định, những người từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975 thường nghĩ về ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của Sóc Trăng

chuyenxua

Tên gọi tỉnh Sóc Trăng (trước đây gọi là Sốc Trăng) là bắt nguồn từ tiếng Khmer: Srok Khl’eang. Srok ...

Lịch sử hình thành và hình ảnh ngày xưa của tỉnh Trà Vinh

chuyenxua

Vùng đất Trà Vinh nằm ở phần cuối cù lao lớn, kẹp giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu. Tỉnh ...

12 Next